Cea mai meritorie ordine a Duhului Sfânt (Ordinul Meritului)

Marele Cavaler este izvorul de onoare din cadrul Sfântului Ordin Ortodox al Sfântului Gheorghe Mare Mucenic și, în virtutea poziției sale de șef temporal, are dreptul exclusiv de a conferi Prea Merețuitorul Ordin al Duhului Sfânt. Această onoare este singurul Ordin de Merit al Ordinului și este rezervată pentru a exprima aprecierea Ordinului față de serviciul unei persoane în beneficiul Bisericii Ortodoxe și al Ordinului Sfântului Gheorghe Marele Mucenic în ansamblu.

 

Marele Cavaler poate acorda Ordinul Meritului oricărei persoane atunci când onoarea, prestigiul sau gradul special de slujire a fost arătat către sau pentru Biserica Sfântă, Ortodoxă, Catolică și Apostolică sau Sfântului Ordin Ortodox al Sfântului Gheorghe Marele Mucenic. Aceasta înseamnă că o persoană și-a asumat o responsabilitate sau a manifestat o abilitate considerabil mai mare decât s-ar fi putut aștepta de la el sau ea; că un individ a desfășurat activități, într-o manieră excelentă, care au fost de mare beneficiu pentru lumea creștină ortodoxă mai mare. Ordinul de merit se acordă indiferent de religie.

 

Ordinul Meritului, ca și medaliile Ordinului Sfântul Gheorghe cel Mare Mucenic, trebuie purtat cu mare grijă și cu o rochie adecvată și potrivită. Protocolul Ordinului pentru purtarea medaliilor trebuie întotdeauna respectat și urmat de oricine căruia i s-a acordat onoarea și privilegiul de a le primi. Persoanele cărora le-au fost acordate medaliile Ordinului Sfântul Gheorghe cel Mare Mucenic sau ale Ordinului Meritul ar trebui să poarte însemnele lor la următoarele ocazii:

  • Recepții oficiale găzduite fie de către Excelența Sa Marele Cavaler, fie de soțul său

  • Recepții oficiale găzduite de priorul unei priorități naționale sau de soțul lor

  • Investițiile Ordinului; și

  • Recepții oficiale, mese și alte funcții oficiale ale Ordinului, așa cum este indicat în invitație


Ordinul Meritului este împărțit în patru clase:

 

  1. Companion Clasa a 4-a (cel mai mic rang)

  2. Companion Clasa a III-a

  3. Companion Clasa a II-a

  4. Companion Clasa I (cel mai înalt rang)

Neck Badge of the Order of the Holy Spirit
Neck Badge of the Order of the Holy Spirit

Breast Star of the Order of the Holy Spirit
Breast Star of the Order of the Holy Spirit

Sash and Sash Badge of the Order of the Holy Spirit
Sash and Sash Badge of the Order of the Holy Spirit

Neck Badge of the Order of the Holy Spirit
Neck Badge of the Order of the Holy Spirit

1/3

Ordinul Meritului